Szkolenia dla firm

Szkoła Bezpiecznej Jazdy to połączenie szkolenia podnoszącego umiejętności pracowników w zakresie kierowania samochodem, z integracją zespołu podczas pełnego emocji dnia spędzonego w ośrodku doskonalenia techniki jazdy.

ODTJ WROCŁAW zaprasza do współpracy w zakresie szkolenia kierowców, zarówno kierowców samochodów służbowych jak i pozostałych pracowników, którzy codziennie korzystają ze swoich samochodów. Program szkolenia koncentruje się na umiejętnościach bezpiecznego prowadzenia samochodu w trudnych warunkach drogowych oraz radzenia sobie w niespodziewanych sytuacjach drogowych, wymagających np. awaryjnego zatrzymania pojazdu, wyprowadzenia samochodu z poślizgu, ominięcia przeszkody.

Dzięki specjalnej infrastrukturze ośrodków (płyty poślizgowe, kurtyny wodne) oraz profesjonalizmowi naszych instruktorów techniki jazdy, gwarantujemy Państwu:

 • najwyższą efektywność szkolenia,
 • bezpieczeństwo pracowników i samochodów służbowych podczas szkolenia,
 • poprawność merytoryczną przekazywanej wiedzy,
 • realizację przemyślanego, zaawansowanego programu doskonalenia techniki jazdy, dostosowanego do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, będące dokumentem potwierdzającym podniesienie umiejętności w zakresie kierowania samochodem.

Czas trwania i forma organizacyjna szkolenia zależą od efektu, jaki zamierzają Państwo osiągnąć. Każda oferta przygotowywana jest indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb Firmy.

Szkolenie może być organizowane w grupach od 6 do 20 osób. Prowadzimy szkolenia trwające od 4 godzin do 4 dni zajęć. Odpowiednio do czasu szkolenia i liczby uczestników przygotowujemy program zapewniający najwyższą efektywność. Zalecamy wykorzystanie do ćwiczeń praktycznych samochodów, którymi kierowcy jeżdżą na co dzień. Istnieje też możliwość przeprowadzenia szkolenia na samochodach ośrodka.

Program szkoleń

Głównym celem naszych szkoleń jest doskonalenie umiejętności przewidywania, rozpoznawania i unikania sytuacji krytycznych w ruchu drogowym. Kładziemy nacisk na zrozumienie zjawisk związanych z ruchem samochodu oraz kształcenie właściwych reakcji kierowcy. Wpajamy zasady rozważnego i kulturalnego zachowania za kierownicą. W procesie szkolenia uwzględniamy trzy podstawowe obszary mające wpływ na zachowania kierowcy w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych: Wiedzę – Umiejętności – Świadomość ryzyka. Program szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne w sali multimedialnej (około 25% czasu szkolenia) oraz ćwiczenia praktyczne na torze. Podczas szkoleń całodniowych zapewniamy obiad.

 1. Teoria

  Zakres tematyczny części teoretycznej obejmuje podstawowe wiadomości z techniki jazdy oraz omówienie zagrożeń:

  1. Pozycja za kierownicą.
  2. Zasady ogólne posługiwania się kołem kierownicy oraz pedałami: sprzęgła, hamulca i „gazu”.
  3. Wpływ wybranych elementów samochodu na bezpieczeństwo jazdy.
  4. Działanie sił na samochód w ruchu.
  5. Typowe niebezpieczne sytuacje drogowe – przewidywanie, rozpoznawanie, unikanie.
  6. Analiza zachowań kierowcy w sytuacjach krytycznych: hamowanie awaryjne, poślizg – wskazanie najczęściej popełnianych błędów i ich konsekwencji.
  7. Nowoczesne systemy bezpieczeństwa w samochodzie.

  Tematyka może być rozszerzona o zagadnienia: ecodrivingu, zmian w przepisach ruchu drogowego, psychologii kierowcy w aspekcie bezpieczeństwa jazdy, udzielania pierwszej pomocy i wiele innych, w zależności od Państwa potrzeb.

 2. Praktyka

  Zestaw ćwiczeń praktycznych ma na celu uświadomienie kierowcom podstawowych zależności między wykonywanymi przez nich czynnościami a torem jazdy samochodu oraz wychwycenie i wyeliminowanie zachowań zagrażających bezpieczeństwu na drodze:

  1. Efektywne ruszanie z miejsca, przyspieszanie i zatrzymanie pojazdu, hamowanie awaryjne – umiejętność przewidywania drogi hamowania w zależności od warunków panujących na drodze.
  2. Pokonywanie zakrętów – bezpieczna prędkość w łuku, przyspieszanie i hamowanie w łuku z uwzględnieniem rodzaju napędu, dostosowanie toru jazdy do charakterystyki zakrętu.
  3. Slalom – operowanie kołem kierownicy w skręcie manewrowym i szosowym.
  4. Poślizg kół podczas jazdy na wprost i po łuku, doświadczanie poślizgu bocznego samochodu, wyprowadzanie samochodu z poślizgu w zjawiskach podsterowności i nadsterowności – ćwiczenia na płytach poślizgowych oraz samochodem na trolejach.
  5. Omijanie niespodziewanej przeszkody w sytuacjach krytycznych – ćwiczenia ze zmianą właściwości nawierzchni oraz z wykorzystaniem kurtyn wodnych.

  Tematyka może być rozszerzona o zagadnienia: ecodrivingu, zmian w przepisach ruchu drogowego, psychologii kierowcy w aspekcie bezpieczeństwa jazdy, udzielania pierwszej pomocy i wiele innych, w zależności od Państwa potrzeb.

 3. Symulator dachowania

  Obowiązkowym elementem szkolenia z bezpiecznej jazdy jest doświadczenie przez każdego kierowcę skutków utraty panowania nad pojazdem, opuszczenia drogi i wywrócenia samochodu na symulatorze dachowania. Jest to bardzo cenne doświadczenie, skutecznie pobudzające wyobraźnię. Program zajęć praktycznych może zostać uzupełniony jazdą w alkogoglach (okularach symulujących jazdę po alkoholu) oraz elementami integracyjnymi, np. próbami sprawnościowymi na czas.

 4. Safety Day w firmie

  Szkolenie z tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego możemy przeprowadzić również u Państwa w Firmie. Wówczas szkolenie może obejmować nawet kilkaset osób. Proponujemy następujące stanowiska szkoleniowe:

  1. EcoDriving – wykład multimedialny.
  2. Przepisy ruchu drogowego i zmiany w przepisach – pogadanka z Policjantem Wydziału Ruchu Drogowego.
  3. Slalom – operowanie kołem kierownicy w skręcie manewrowym i szosowym.
  4. Symulator dachowania.
  5. Alkogogle
  6. Samochód na trolejach (wymaga dostępności równego placu min. 30 x 40 m).
  7. Test J. Stewart’a na płynność jazdy (wymaga dostępności placu lub drogi o długości min. 100 m).
Zapisy i informacje

+48 604 43 50 80

kursy@odtjwroclaw.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z treścią zawartą w Polityce cookies. Zamknij