Kierowca pojazdów uprzywilejowanych

Kursy na pojazdy uprzywilejowane realizujemy  w każdym miesiącu.

Kursy prowadzone są zarówno dla kierowców skierowanych przez pracodawcę (termin uzgadniany ze Zleceniodawcą), jak i dla osób zgłaszających się indywidualnie.

    • KATEGORIA B  obejmuje 14 godzin (6 teorii+8 praktyki) .

      Kurs podstawowy

    KATEGORIA B 

  1. Kurs uzupełniający

    • KATEGORIA B  dla posiadających zezwolenie innej kategorii prawa jazdy obejmuje 11 godzin (3 teorii + 8 praktyki) realizowane w 1 dniu

     

    KATEGORIA B 

Opłata za szkolenie realizowana jest w dniu szkolenia.

Cena szkolenia zawiera:

  • realizację zajęć zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu: teoria, praktyka, egzamin,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Kurs kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodne ze wzorem określonym w  Rozporządzeniu. Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydaje starosta.

Zapisy i informacje

+48 604 43 50 80

kursy@odtjwroclaw.pl

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
2) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z treścią zawartą w Polityce cookies. Zamknij