Instruktor e-sportu motorowego

Szkolenia dla kandydatów na instruktora techniki jazdy, prowadzone są w ośrodku ODTJ WROCŁAW w Krzywej k. Bolesławca (LSSE Obszar Krzywa przy A4).

ODTJ Wrocław poszukuje instruktorów do pracy. Chętnie podejmiemy współpracy z wybranymi osobami.

Najbliższe szkolenie rozpoczniemy pod koniec czerwca

 1. Szkolenie podstawowe

  • KATEGORIA B, C lub D obejmuje 88 godzin, w tym 64 godz. zajęć teoretycznych i 24 godz. zajęć praktycznych.

  Szkolenie podstawowe kat. B / 3390 PLN

  UWAGA: Dla chętnych istnieje możliwość zakwaterowania w pobliżu ośrodka. Cena 50 zł/noc.

 2. Szkolenie uzupełniające

  • KATEGORIA B, C lub D dla osób posiadających kat. A obejmuje 28 godzin (4 teorii + 24 praktyki), realizowane w jeden weekend (piątek-niedziela).
  • KATEGORIA B, C lub D dla osób posiadających inną kat. B, C lub D obejmuje 15 godzin (1 teorii + 14 praktyki) realizowane w jeden weekend (sobota-niedziela).

  Wymagania /

  Szkolenie dla kandydatów na instruktora techniki jazdy może rozpocząć osoba, która:

  1. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
  2. posiada co najmniej przez okres 3 lat prawo jazdy kat. B oraz co najmniej przez okres roku prawo jazdy kategorii z zakresu prowadzonych zajęć.

  Osoba przystępująca do szkolenia składa przed rozpoczęciem zajęć:

  1. zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu,
  2. pokwitowanie wniesienia opłaty za udział w szkoleniu (możliwość opłaty w ratach).

  Zasady odpłatności /

  Opłata za szkolenie może być wnoszona jednorazowo lub w ratach:

  I rata – 50% ceny przed rozpoczęciem szkolenia,

  II rata – 50% ceny szkolenia przed zakończeniem zajęć.

  Numer konta do wpłaty zostanie podany zainteresowanym wraz z formularzem zgłoszenia.

  Cena szkolenia zawiera:

  • realizację zajęć zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • obiad w każdym dniu zajęć,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Firmą realizującą szkolenia jest:
ODTJ Wrocław Anna Pałęga
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy 009D.

Zapisy i informacje

+48 604 43 50 80

kursy@odtjwroclaw.pl

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
2) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 w sprawie doskonalenia techniki jazdy.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z treścią zawartą w Polityce cookies. Zamknij